ประกาศจัดหา เขื่อนวชิราลงกรณ จะแสดงเฉพาะรายการที่อยู่ระหว่างการจัดหา