[ประกาศจัดหา]
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ มีความประสงค์จะจ้างเหมาถอด - ประกอบและขนย้ายชิ้นส่วน GENERATOR UNIT ๒ บริเวณโรงไฟฟ้าเขื่อน วชิราลงกรณ จำนวน ๑ งาน
[ประกาศจัดหา]
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ มีความประสงค์จะซื้อสายเคเบิล RTD จำนวน 1 รายการ

ประกาศจัดหา เขื่อนวชิราลงกรณ จะแสดงเฉพาะรายการที่อยู่ระหว่างการจัดหา