ห้องสัมมนา

 

อาคารตะนาวศรี

 


ห้องสัมนา ( อาคารตะนาวศรี )

- เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไม่เกิน 16.00 น. 1,000 บาท
( ใช้เกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท )

- ใช้โต๊ะพร้อมเก้าอี้          รับผู้สัมมนาได้   100  ท่าน

- ใช้เก้าอี้อย่างเดียว         รับผู้สัมมนาได้   220  ท่าน


สถานที่ติดต่อ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599077 ต่อ 2501,2502, 034-598-030
กฟผ.บางกรวย โทร 02-4366047-8

 

อาคารตะนาวศรี

 

อาคารตะนาวศรี

 

อาคารตะนาวศรี

 

อาคารตะนาวศรี

 

อาคารตะนาวศรี