ห้องจัดเลี้ยง

อาคารรันตี

 

 

 

อาคารรันตี
- เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. 3,000 บาท
( ใช้เกิน 22.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 600 บาท )

ห้องแควน้อย

 

 

ห้องแควน้อย
- เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. 800 บาท
( ใช้เกิน 22.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท )

ห้องซองกาเลีย

 

ห้องซองกาเลีย
- เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ไม่เกิน 22.00 น. 800 บาท
( ใช้เกิน 22.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท )
สถานที่ติดต่อ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร 034-599077 ต่อ 2501,2502, 034-598-030
กฟผ.บางกรวย โทร 02-4366047-8