หอประชุม

 

หอประชุม

 

หอประชุม

 


หอประชุม (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)

คิดค่าหอประชุมวันละ 2,000 บาท 

(เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.00 น.)


สถานที่ติดต่อ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร 034-599077 ต่อ 2501,2502, 034-598-030