บริการเรือ แควน้อย 9 กฟผ.

- เรือ 50 ที่นั่ง ( แควน้อย 9 )

การให้บริการเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
- เรือ 50 ที่นั่ง ( แควน้อย 9 ) ชั่วโมงละ 4,000 บาท
ชั่วโมงจอดพัก 200 บาท

สถานที่ติดต่อ สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย โทร 02-4366047-8
กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร 034-599077ต่อ 2501,2502, 034-598-030
Fax 0-3459-8029 และ 715-2501 (เบอร์ภายใน)

 -เรือ 50 ที่นั่ง ( แควน้อย 9 )

 -เรือ 50 ที่นั่ง ( แควน้อย 9 )

 -เรือ 50 ที่นั่ง ( แควน้อย 9 )