ร้านอาหาร (MESS)

 

ร้านอาหารเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599-077 ต่อ 2501, 2502

 

ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์ (40 คนขึ้นไป)
อาหารเช้า

- ข้าวต้มหมู หรือ ข้าวต้มไก่ + กาแฟ  โอวัลติน + ปาท๋องโก๋          ราคาท่านละ  80  บาท

- ข้าวต้มหมู หรือ ไก่ + ขนมปัง ไส้กรอก ไข่ดาว + กาแฟ โอวัลติน  ราคาท่านละ 110 บาท
- ข้าวต้มทะเล + ขนมปัง ไส้กรอก ไข่ดาว + กาแฟ โอวัลติน          ราคาท่านละ 140 บาท
- ข้าวใบเตย + กับข้าว 3 อย่าง + กาแฟ โอวัลติน                        ราคาท่านละ 130 บาท

                    

อาหารกลางวัน

- อาหาร 2 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ขนม หรือผลไม้               ราคาท่านละ 100 บาท

- อาหาร 2 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ขนมจีน + ขนม หรือผลไม้ ราคาท่านละ 120 บาท

- อาหาร 3 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ขนมจีน + ขนม หรือผลไม้ ราคาท่านละ 140 บาท


อาหารเย็น

- กับข้าว 4 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ข้าวสวย + ผลไม้ + น้ำดื่มน้ำแข็ง  170 บาท / คน

- กับข้าว 5 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ข้าวสวย + ผลไม้ + น้ำดื่มน้ำแข็ง  200 บาท / คน

- กับข้าว 6 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ข้าวสวย + ผลไม้ + น้ำดื่มน้ำแข็ง  240 บาท / คน

- กับข้าว 7 อย่าง (มีรายการอาหารให้เลือก) + ข้าวสวย + ผลไม้ + น้ำดื่มน้ำแข็ง  280 บาท / คน


เมนูอาหาร

        

   เมนูอาหารเช้า      เมนูอาหารกลางวัน       เมนูอาหารเย็น           เมนูเพิ่มเติม


สถานที่ติดต่อ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599077 ต่อ 2501,2502, 034-598-030
กฟผ.บางกรวย โทร 02-4366047-8

 

ร้านอาหารเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599-077 ต่อ 2501, 2502

 

ร้านอาหารเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599-077 ต่อ 2501, 2502

 

ร้านอาหารเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-599-077 ต่อ 2501, 2502