อำเภอไทรโยค


อยู่ห่างจาก ศูนย์กลางของ จังหวัด ประมาณ 50 กม. ลักษณะ พื้นที่ ทั่วไป เป็นป่าไม ้และ ภูเขา มีแหล่ง ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง คือ น้ำตกไทรโยค ถ้ำละว้า ถ้ำดาวดึงส์ และ อุทยาน ประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ เป็นต้น มีสถานที่ ประเภท รีสอร์ท และ แพพัก เป็นจำนวนมาก เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการ พักผ่อน ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ มีสนามกอล์ฟ หลายสนาม

การเดินทาง สู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใน อำเภอไทรโยค นักท่องเที่ยว สามารถใช้ บริการ รถโดยสาร ประจำสถานี ขนส่งจังหวัด กาญจนบุรี หมายเลข 8203 ถึง บริเวณ น้ำตกไทรโยคใหญ่ มีรถออก ทุก 30 นาที ตั้งแต่ 06.45-18.30 น. ทุกวัน หรือ ใช้บริการ รถไฟ ตามเส้นทาง รถไฟสายมรณะ ถึง สถานีน้ำตก มีรถออก วันละ 3 เที่ยว เวลา 06.10 ม 10.55 ม 16.26 ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม. หรือ ใช้ บรการ ของบริษัท นำเที่ยว ในจังหวัด ที่จดทะเบียน ถูกต้อง ติดต่อ ขอรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน ท.ท.ท. ภาคกลางเขต 1 โทร 034-511200 ทุกวัน

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ (1)
เป็นโบราณสถาน ที่มีศิลปะ การก่อสร้างในยุค ลพบุรี ตอนปลาย ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 16-18 ตัวปราสาท ล้อมกำแพงศิลาแลง ภายใน มีเนื้อที่ 200 ไร่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน อยู่ห่างจาก พิพิธภันฑ์ บ้าน เก่า ประมาณ 8 กิโลเมตร หรือ เดินทาง ไปตาม ถนนสาย กาญจนบุรี - ไทรโยค บริเวณ กิโลเมตรที่ 15 จะมีทาง แยกเข้าอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห์ อีก 7 กิโลเมตร
น้ำตกไทรโยคน้อย (เขาพัง) (2)
เป็นน้ำตก ที่สวยงามโดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง ตุลาคม จะมีน้ำมาก และ เป็นน้ำตก ที่อยู่ใกล้ ตัวเมือง มากที่สุด ตั้งอยู่ริม ถนนสาย กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ กม. ที่ 46 ห่างจาก ตัวเมือง 52 กิโลเมตร ซึ่งจะ มีรถไฟ จากกรุงเทพ ถึงสถานีน้ำตกทุกวัน เวลา 06.10 , 10.55 และ 16.26 น. แล้วนั่งรถสองแถวต่อไปตัวน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตร หรือใช้บริการรถประจำทางเบอร์ 8203 จาก สถานีขนส่งกาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

น้ำตกไทรโยคใหญ่

น้ำตกไทรโยคใหญ่ (3)
ตั้งอยู่ใน อุทยาน แห่งชาต ิไทรโยค หรือ อีกชื่อหนี่ง เรียกว่า " น้ำตกเขาโจน " เพราะเป็น น้ำตก ที่ไหล มาจาก หน้าผา ลงสู่ แม่น้ำ แควน้อย และ เป็นน้ำตก ที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจาก สมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) เคยเสร็จ ประพาส ณ. น้ำตก แห่งนี้ และ ใกล้ ๆ น้ำตก ยังมีถ้ำอีก 3 ถ้ำ ที่นักท่องเที่ยว สามารถเดิน เที่ยวชมได้
ถ้ำสวรรค์วังบาดาล (4)
เป็นถ้ำ ขนาดเล็ก แต่ลึก มากแบ่ง ออกเป็นห้อง ๆ มีหินงอก หินย้อย งดงาม ตั้งอยู่ด้านหลัง ของน้ำตก ไทรโยคน้อย ประมาณ 3 กิโลเมตร ถ้ำนี้ อยู่ใน เขตอุทยาน แห่งชาติเอราวัน

ถ้ำละว้า (5)
ตั้งอยู่บน ฝั่งแม่น้ำแควน้อย ห่างจากฝั่ง ประมาณ 50 เมตร ซึ่ง สามารถ เดินทาง โดยเรือจาก ท่าเรือปากแซง หรือไปทางรถยนต์ ข้ามสะพาน ที่บ้านแก่งระเบิด

ถ้ำละว้า

ช่องเขาขาด

ช่องเขาขาด (6)
เป็นส่วนหนึ่ง ของทางรถไฟ สายมรณะ ที่เชลยศึก ในสมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2 ตัดเจา ะภูเขาหิน ให้เป็นช่องทาง รถไฟผ่านได้ ตั้งอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ 66 ในพื้นที่ ของ กรป.กลาง อำเภอไทรโยค

ถ้ำดาวดึงส์ (7)
ตั้งอยู่ริม ฝั่งแม่น้ำ แควน้อย ห่างจากฝั่งขึ้น ไปประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยว สามารถ เดินทาง โดยเรือ จากท่าเรือ ปากแซง หรือ จากน้ำตก ไทรโยคใหญ่ ภายใน ถ้ำมีหินงอก หินย้อย งดงามมาก

ถ้ำกระแช (8)
ภายในถ้ำ มีพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐอยู่ ตัวถ้ำอยู่ ติดกับทางรถไฟ สายกาญจนบุรี-น้ำตก ซึ่งเป็น ทางรถไฟ สายประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 และ อยู่ติดกับ แม่น้ำแควน้อย เป็นบริเวณ ที่มีทิวทัศน์ งดงามมาก อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัด 55 กิโลเมตร

ถ้ำดาวดึงส์