อำเภอทองผาภูมิ


อยู่ห่างจาก ศูนย์กลางของ จังหวัด ไปทาง ทิศเหนือ ประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวง หมายเลข 323 สภาพทั่วไป เป็นภูเขาสูง และ ป่าไม้ มี แหล่งท่องเที่ยว ประเภท ธรรมชาติ เป็นจำนวนมาก เช่น น้ำตกผาตาด , น้ำตกเกริงกระเวีย , น้ำพุร้อนหินดาด เป็นต้น เป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติ หลายแห่ง และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังม ีทะเลสาบ เขื่อนเขาแหลม เหมาะสำหรับ การตกปลาเป็น อย่างยิ่ง สนามกอล์ฟ และ สถานที่ หลากหลาย ทั้งโรงแรม ระดับ 5 ดาว และ รีสอร์ทต่างๆ

การเดินทาง นักท่องเที่ยว สามารถ ใช้บริการ รถโดยสาร ประจำทาง จากสถานี ขนส่งจังหวัด กาญจนบุรี หมายเลข 8203 มีรถออก ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.45-18.30น. ออกทุก 30 นาที ใช้เวลา เดินทาง 3 ชม. หรือใช้ บริการ รถปรับอากาศ จากบริเวณสถานีขน ส่งจังหวัด มีรถออกทุกวัน ตั้งแต่ 07.30-16.30 น. ออกทุก 1 ชม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. การเดินทาง ไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวต่างๆ ใน อำเภอ ทองผาภูมิ จะมีบริการรถ โดยสาร ไปปิล็อก และมี บริการร ถเช่าเหมา ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ อีกด้วย

วชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) (1)
เป็นเขื่อนหินทิ้งดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร ความสันเขื่อน 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็น เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่เหนืออำเภอทองผาภูมิประมาณ 6 กิโลเมตร มีบ้านพักบริการ สอบถามรายละเอียดที่ โทร (02) 4363179 ,4244794

น้ำตกกระเต็งเจ็ง (2)
อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม เป็นน้ำตก ที่มีความสูง ถึง 36 ชั้น ปกคลุมด้วย ดงเฟิร์น ดงไม้ใหญ่ และ มีต้นไม้ยักษ์ ขนาด 13 คน โอบ โดยเฉพาะชั้นที่ 16 นั้นมี ขนาดใหญ และ สวยงามมาก เมื่อนำรถจอด ที่อุทยานฯ แล้วต่อเดินเท้า ต่อไปอีก ประมาณ 4 ชั่วโมง จึงจะถึง ตัวน้ำตก ควรติดต่อ ผู้นำที่ชำนาญ ทางของ อุทยานฯ ก่อน

เขื่อนวชิราลงกรณ(เขาแหลม)

น้ำตกผาตาด

น้ำตกผาตาด (3)
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ในเขต อุทยาน แห่งชาติเขื่อน ศรีนครินทร์ การเดินทาง ใช้ถนนสาย กาญจนบุรี-ทองผาภูมิ บริเวณ กิโลเมตรที่ 105 จะมีทางแยก เข้าน้ำตก อีประมาณ 10 กิโลเมตร

น้ำพุร้อนหินดาด (4)
เป็นน้ำพุร้อน จากธรรมชาติ ค้นพบโดย ทหารญี่ปุ่น และได้สร้าง บ่อซิเมนต์ ขึ้นในสมัย สงครามโลก ครั้งที่ 2 นักท่องเที่ยว สามารถลงอาบ น้ำในบ่อได้

น้ำตกทุ่งนางครวญ (5)
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาต เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำตก ที่สวยงามมาก อยู่ใกล้ กับหมู่บ้าน ทุ่งนางครวญ ตำบลชะแล อำเภอ ทองผาภูมิ ห่างจาก ตัวจังหวัด ประมาณ 290 กม. ตามถนนสาย ทองผาภูมิ - สังขละบุรี เลี้ยวขวาตรง กิโลเมตรที่ 26 เข้าไปอีก ประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทาง ควรมีผู้นำทาง และ ควรใช้ รถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ปิล็อก (6)
อยู่ห่าง จากอำเภอ ทองผาภูม ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 60 กิโลเมตร ตามทาง หลวงหมายเลข 3272 เป็น เหมืองแร่ดี บุกวุลแฟรมเก่า ตั้งอยู่ พรมแดน ไทย - พม่า มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม อากาศ หนาวเย็น มีการปลูก ไม้ผล และ ไม้ประดับ เมืองหนาว นอกจากนี้ ยังมี น้ำตกสวยงาม หลายแห่ง ซึ่งการ เข้าถึงน้ำตก จะต้องใช้ การเดินเท้า

ปิล็อก

น้ำตกทุ่งนางครวญ