อำเภอสังขละบุรี


อยู่ห่างจาก ศูนย์กลางของ จังหวัด ไปทาง ทิศเหนือ ประมาณ 215 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับ ประเทศ เมียนม่าร์ (พม่า) นักท่องเที่ยว สามารถ เดินทางเข้า สู่ประเทศพม่า ได้โดยผ่านทาง ด่านเจดีย 3 องค์ไปยังเมือง พญาตองซู ของพม่า มีแหล่ง ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อีกหลายแห่ง เช่น สามประสบ , น้ำตกตะเคียนทอง และ ทะเลสาบ เขื่อนเขาแหลม เป็นต้น และ เป็น ศูนย์รวมของ วัฒนธรรม ของชนพื้นเมือง ชาวกระเหรี่ยง และ มอญ และ สังขละบุรี ยังเป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับ กิจกรรมการเดินป่า ขี่ช้างล่องแก่ง และ ตกปลา

การเดินทาง
นักท่องเที่ยว สามารถ ใช้บริการรถ โดยสารจากสถานี ขนส่งจังหวัด หมายเลข 8203 กาญจนบุรี - สังขละบุรี มีรถออก ทุกวันเวลา 06.00น. , 08.40 น. 10.20น. และ 12.00 น. ใช้เวลา เดินทาง 5 ชม. หรือ ใช้บริการรถ ปรับอากาศ สาย กาญจนบุรี - สังขละบุรี มีรถออก ทุกวันเวลา 07.30 น. , 09.30 น. , 10.30 น. , 12.30น. , 13.30 น., 14.30 น. ,15.30น. , และ 16.30น. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง การเดินทาง จากอำเภอ สังขละบุรีไปด่านเจดีย์ 3 องค์ มีรถสองแถว ออกจากตลาด อำเภอสังขละ ทุกวัน หรือ ใช้บริการรถ เช่าเหมาก็ได้

ด่านเจดียสามองค์ (1)
กั้นพรมแดนระหว่างไทย-พม่า เป็นช่องทาง เดินทัพ ที่สำคัญของ ไทย และ พม่าในอดีต เดิมเรียกว่า "หินสามกอง" ปัจจุบัน นักท่องเที่ยว สามารถข้าม เข้าไปชมตลาด ในประเทศพม่า ได้ อยู่ห่าง จากตัวอำเภอ สังขละบุรี 22 กิโลเมตร เส้นทางราดยาง ตลอดสาย

วัดวังก์วิเวการาม (2)
ตั้งอยู่ใกล้อำเภอ สังขละบุรี เป็นที่ประดิษฐ พระพุทธรูปหินอ่อน และ เป็นที่จำพรรษา ของหลวงพ่อ อุตตมะ ซึ่งเป็นที่เคารพ นับถือ ของ ชาวไทย ชาวมอญ และ ชาวกะเหรียง

น้ำตกเกริงกระเวีย (3)
เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก ชั้นเตี้ย ๆ ตั้งอยู่ริม ถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี ห่างจาก อำเภอทอง ผาภูมิ ประมาณ 32 กิโลเมตร

น้ำตกไดช่องถ่อง (4)
เป็นน้ำตก ขนาดกลาง ไหลลง สู่ทะเลสาบ เขื่อนเขาแหลม ตั้งอยู่บน ถนนสาย ทองผาภูมิ - สังขละบุรี เลย น้ำตก เกริงกระเวีย ไปเล็กน้อย จะมีทาง แยกเลี้ยวซ้ายไปอีก ประมาณ 2 กม.


 

ถ้ำสวรรค์บันดาล (5)
เป็นถ้ำ ที่มีหินงอก หินย้อยสลับซับซ้อน สวยงามมาก มีอาณาเขต กว้างขวาง โดยมีพระสงฆ์ จำพรรษา คอยดูแลอยู่ ตั่งอยู่บนถนน สายสังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ แล้วมีทาง แยกเลี้ยวขวา เข้าถ้ำอีก ประมาณ 1 กม.

น้ำตกตะเคียนทอง (6)
เป็นน้ำตก ที่มีจำนวน ชั้นไหลลดหลั่น ลงมาเป็น จำนวนมาก เป็นแอ่ง น้ำกว้างใหญ่ ถูกปกคลุม ด้วยป่าไผ่และไม้ยืนต้น นานาพันธ์ ตั้งอยู่บน ถนนสาย สังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ จะมีทางแยก เลี้ยวขวา เข้าน้ำตก อีกประมาณ 10 กิโลเมตร ควรใช้ รถยนต์ ขับเคลื่อน สี่ล้อ การเดินทาง สู่ตัวน้ำตก จะต้องเดิน เท้าประมาณ 40 นาที

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (7)
ภูมิประเทศ เป็นภูเขา สลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือ เขา ใหญ่ อยู่บริเวณ ตอนกลาง ของพื้นที่ เป็นต้นน้ำ ของลำธาร หลายสาย เนื่องจาก สภาพถนน บางช่วง ไม่ดีผู้ที่ จะเข้าทุ่งใหญ ่นเรสวรต้อง ทำหนังสือ ขอ อนุญาตล่วงหน้า ไปยังเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่ สำนักงานป่าไม้ จังหวัด กาญจนบุรี

สะพานมอญ (8)
เป็นสะพานไม้ ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย สร้างให้ ประชาชน ที่อยู่ระหว่างตัว อำเภอ สังขละบุรี กับหมู่บ้าน ชาวมอญ ได้เดินทาง ติดต่อกัน