ศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำ

 

รายงานสภาพน้ำ

 
 

Vajiralongkorn Dam Water

 

ข่าวประชาสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ

17 ต.ค. 2562 16:10 - prvrk

            เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 นางสาวชมพูนุท ปิ่นน้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Tourism and Hospitality Management ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์เขื่อนRead more...
17 ต.ค. 2562 16:06 - prvrk

            เขื่อนวชิราลงกรณจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม " ให้กับชุมชนหมู่บ้านเสาหงส์ และหมู่บ้านสหกรณ์นิคม" เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและวางแผนการทำงานแบบพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์เขื่อนRead more...
17 ต.ค. 2562 16:01 - prvrk

            เมื่อวันที่ 20  กรกฎาคม 2562 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) นำคณะนักศึกษา สสสส.8 จากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “สร้างเสริมสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8” จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์เขื่อนRead more...
17 ต.ค. 2562 15:56 - prvrk

 

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวิรัช ภู่ช้าง หัวหน้ากองเดินเครื่อง (กดว-ฟ.) นายไชยยา สุขสมมล ช่างระดับ 9 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ ... ]

ข่าวประชาสัมพันธ์เขื่อนRead more...
Other Articles

ข่าวประกาศจัดหา

Login Form