วิสัยทัศน์ : เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากล เป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม