ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 
          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอส-อขว.) นำคณะกรรมการ คปอส-อขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงาน เพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ
 
          ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอส-อขว. ณ ห้องประชุม 1 อาคารที่ทำการเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อพิจารณางานสำรวจความปลอดภัย และติดตามแผนงานประจำปี 2562