ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) ให้การต้อนรับ นางสาวสุคนธวรรณ หวานแก้ว เจ้าหน้าที่จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว โดยมีนายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เป็นประธานการประชุมรับตรวจประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประเภท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ โดยมีนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.) นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 (ช.อขว-2.) นายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ (วศ.11) หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังกำหนดการ และรายละเอียดการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 ที่ทำการเขื่อนฯ    

ต่อมานายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ นำคณะผู้ตรวจประเมิน เข้าตรวจสถานที่ต่างๆตามจุดพิกัดแหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อนวชิราลงกรณ ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน และการดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์