ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะนักวิจัยเขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับ นางสาวปิ่นธิดา ณ ไธสง หัวหน้าคณะทำงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ร่วมงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ในหัวข้อโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นชุมชนบ้านองธิและชุมชนบ้านหินแหลม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี" ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 โดยจากรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1 ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มจากสมุนไพรถั่วแระผี และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร คือ เครื่องลาบกระเหรี่ยง น้ำพริกกระท้อนรามัญ เครื่องแกงฮังเลรามัญ ซึ่งจะมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป