ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดงานShow & Share To Innovation 2019 ปีนี้มีกลุ่มนำเสนอผลงานการปรับปรุงและพัฒนางาน (QCC AT Work) จากเขื่อนวชิราลงกรณ เรื่องเล่าดีๆของพี่สู่น้อง นำเสนอบอร์ดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และความก้าวหน้าของผลงานวิจัยพัฒนา ปี2561 - 2562 และการจัดบอร์ดดีเด่นหน่วยงานระดับกอง บอร์ด BAR&AAR , บอร์ด Lean Management

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธานเปิดงาน Show & Share To Innovation 2019 โดยมี นายนายอภิรักษ์ ทองโต วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยนายนภฤทธิ์ ผดุงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 นายธนสาร ฐานะวุฑฒ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Show & Share To Innovation 2019 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ

 

ต่อมาจัดกิจกรรมเรื่องเล่าดีๆของพี่สู่น้อง จากนั้นผู้บริหารเยี่ยมชมบอร์ดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และความก้าวหน้าของผลงานวิจัยพัฒนา ปี2561-2562 การจัดบอร์ดดีเด่นหน่วยงานระดับกอง บอร์ดBAR&AAR , บอร์ดLean Management และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการปรับปรุงและพัฒนางาน (QCC AT Work) ทุกกลุ่มที่นำเสนอได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก