ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางอรณี ชุติมณฑ์เลิศ พนักงานวิชาชีพระดับ 8 กลุ่มงานวิชาการและวางแผน นายอดิเรกผล ดวงแก้ว ช่างระดับ 7 กลุ่มงานวิชาการและวางแผน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมงานทำบุญฉลองอาคารเรียนหลังใหม่และมอบเงินทำบุญครบรอบ 45 ปี ให้กับนายยงยุทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ณ อาคารหลังใหม่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี