ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ผ่านกิจกรรมนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และการแสดงความสามารถของนักเรียน

 

          โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ อำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเข้าร่วมงาน