ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 อำเภอทองผาภูมิ โดยกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

          โดยมีนางสาวพัชรี เต็มเปี่ยม นายกกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ 1 กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมเปิดโครงการ และนางสาวสายพิณ แตงพรม พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

 

          เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้กับนักเรียน และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป