ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และรับการอบรมการทำน้ำยา EM ณ เรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ