ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6302191 (1) 6302191 (2)

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับพันเอก สมรรถปกรณ์ อินทรขาว ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ในโอกาสนำคณะส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์

6302191 (3) 6302191 (4)

          ต่อมาเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายภูมิ จิรานุกรม วิศวกรระดับ 6 แผนกเดินเครื่องกะ 4 เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย