ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6302192 (1) 6302192 (2)

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 (ช.อขว-1.) นายเศรษฐพงษ์ ฮามคำไพ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนวชิราลงกรณ (วศ.11) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ ประจำปี 2563

6302192 (3) 6302192 (4)

          โดยมีนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นผู้กล่าวรายงานประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง กฟผ. เขื่อนวชิราลงกรณ กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ ประจำปี 2563 ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีหัวหน้ากอง และคณะทำงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนวชิราลงกรณ และชุมชนจากอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี จำนวน 21 พื้นที่ เข้าร่วมประชุม

6302192 (5) 6302192 (6)

          ต่อมานายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม จากนั้นเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการชีววิถีฯที่ผ่านมา เรื่องพิจารณา ผู้ประสานงานศูนย์เรียนรู้ภาคประชาชน แผนบริหารกิจกรรมด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2563 และนำเสนอความต้องการของชุมชนที่ต้องการดำเนินงานใน 2563