ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6302211 (1) 6302211 (2)

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ และนางสาวอริยา ก้านทอง วิทยากรระดับ 6 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับนายภูชงค์ รังสินธุ์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ในโอกาสนำคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์

6302211 (3) 6302211 (4)

          ต่อมาเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายทวิช ฉ่ำจิตร์ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 1 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ และ นายอรรถสิทธิ์ พรมศร ช่างระดับ 5 แผนกเดินเครื่องกะ 1 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย