ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6302221 (1) 6302221 (2)

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบุญนาค ตรีสาคร หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ และนายนพกร ขาวรุ่งเรือง ช่างระดับ 5 แผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (คพรต.บ้านคลองสวน) ตำบลคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และรับการอบรมการทำน้ำยา EM โดยมีนายประพาส สิทธิวงศ์ษา เจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เป็นวิทยากร ณ เรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมเขาแหลมสกายวอร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ

6302221 (3) 6302221 (4)

          ต่อมาเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายฉลอง ณะเสน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ และนายภูมิ จิรานุกรม วิศวกรระดับ 6 แผนกเดินเครื่องกะ 4 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย

6302221 (5) 6302221 (6)