ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6302271 (1) 6302271 (2)

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบาหยัน หวังรวมกลาง พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ ให้การคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 78 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องบรรยายแผนกประชาสัมพันธ์

6302271 (3) 6302271 (4)

          และเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ กระบวนการผลิตไฟฟ้า และความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีนายเกรียงไกร กระจ่างแจ้ง ช่างระดับ 7 แผนกเดินเครื่องกะ 3 กองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยาย

6302271 (5) 6302271 (6)

          ต่อมาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และรับการอบรมการทำน้ำยา EM โดยมีนายสันติภูมิ เซี่ยงไฮ้ เจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาบริเวณ กองบำรุงรักษาโยธา เป็นวิทยากร ณ เรือนเพาะชำ เขื่อนวชิราลงกรณ

6302271 (7) 6302271 (8)

          จากนั้นนำคณะเยี่ยมชมสันเขื่อนฯ เขาแหลมสกายวอร์ค สวนรวมฤทัย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ

6302271 (9) 6302271 (10)