ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303021 (1) 6303021 (2)

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (กบว-ฟ.) และนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ (หชขว-ย.) เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

6303021 (3) 6303021 (4)

          โดยจัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมานายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และนำคณะผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี

6303021 (5) 6303021 (6)

         เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อช่างฝีมือและการส่งเสริมพัฒนาช่างฝีมือไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน ความตอนหนึ่งว่า "ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา ต้องอาศัยและใช้บริการ หรือ สิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่วัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง"