ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303041 (1) 6303041 (2)

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถ่ายทำสารคดีเชิงข่าว (สกู๊ป) ตามโครงการประชาสัมพันธ์บรรเทาสาธารณภัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณต่างๆ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมี นายวุฒิชัย บุญเฉย นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ง และด้านการจัดการมลพิษทางน้ำ ตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนด และนำเสนอจุดท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ เช่น สะพานเขาแหลมสกายวอร์ค และเส้นทางปั่นจักรยาน 10.28 กิโลเมตร

6303041 (3) 6303041 (4)

          นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า “ปัจจุบัน (3 มีนาคม 2563 เวลา 24.00 น.) เขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำ 5,813.42 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65.61% ซึ่งระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีแผนการระบายน้ำช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย. 63 ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 500-600 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้น้ำต่อไป และขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อผ่านวิกฤตหน้าแล้งไปด้วยกัน”