ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303052 (1) 6303052 (2)

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานเขื่อนวชิราลงกรณ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์นำเสนอข่าววีดีทัศน์ ประธานนำสวดมนต์ไหว้พระ พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเขื่อนวชิราลงกรณในหัวข้อมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ Step Challenge ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 ที่ทำการเขื่อน