ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303061 (1) 6303061 (2)

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายไวพจน์ แสงโพธิ์ ช่างระดับ 9 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณพร้อมด้วยคณะทำงานชีววิถีฯเขื่อนวชิราลงกรณ ลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีฯ บ้านวังขยาย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน