ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303063 (1) 6303063 (2)

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายไวพจน์ แสงโพธิ์ ช่างระดับ 9 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนวชิราลงกรณพร้อมด้วยคณะทำงานชีววิถีฯเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมประชุมกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังขยาย เพื่อชี้แจงกำหนดการพาชุมชนศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้บ้านวังขยาย ขอเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 และผลการดำเนินงานชุมชนต้นแบบที่ได้จัดทำในปีที่ผ่านมาให้กับทางชุมชนได้ทราบ

6303063 (3) 6303063 (4)