ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303161 (1) 6303161 (2)

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ มอบเจลอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณคนละ 1 ขวด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลสุขอนามัยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารที่ทำการเขื่อนฯ

6303161 (3) 6303161 (4)

          เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตนตามมาตรการและข้อแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถรักษาตนเองได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากโรค

6303161 (5) 6303161 (6)