ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6303202 (1) 6303202 (2)

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ (คปอ-ขว.) นำคณะกรรมการ คปอ-ขว. พร้อมด้วยผู้บริหารเขื่อนวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงาน เพื่อสำรวจสภาพการณ์ด้านความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานนันทนาการ เขื่อนวชิราลงกรณ

6303202 (3) 6303202 (4)

          ต่อมาจัดประชุมคณะกรรมการ คปอ-ขว. ณ ห้องประชุมเขาแหลม 3 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพิจารณางานสำรวจความปลอดภัย และติดตามแผนงานประจำปี 2563

6303202 (5) 6303202 (6)