ให้เรตสมาชิก

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง เรื่องแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านสาละวะ บ้านไล่โว่ ณ ห้องประชุม เขื่อนวชิราลงกรณ และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

6303231 (1) 6303231 (2)

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมี นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เฝ้ารับเสด็จฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ เวลา 18.00 น. จากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง เรือนรับรองพิเศษ

6303231 (3) 6303231 (4)

          จากนั้นนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้ารับเสด็จ ณ เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ

6303231 (5) 6303231 (6)

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ เสด็จไปยังห้องประชุม เขื่อนวชิราลงกรณ ทรงร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง เรื่องแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านสาละวะ บ้านไล่โว่ ณ ห้องประชุม เขื่อนวชิราลงกรณ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากอาคารที่ทำการ เขื่อนวชิราลงกรณ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวชิราลงกรณ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว เขื่อนวชิราลงกรณ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ท่าอากาศยานกองบัญชาการ กองทัพอากาศ ดอนเมือง ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสนามเฮลิคอปเตอร์ท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กลับบ้านลดาวัลย์ รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี