ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6406221 1 6406221 2

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ นายอภิรักษ์ ทองโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ-1 นายรักษิต ต้วมศรี หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมด้วย หน่วยงานพัฒนาชุมชน,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 (นพค.11),กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติสังขละบุรี, เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ,ชุมชนปิล็อคคี่เครือข่ายกสิกรรมโคกหนองนาโมเดล, โครงการหลวงห้วยเขย่ง

6406221 3 6406221 4

      ต่อมาคณะเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติบ้านปิล๊อกคี่ และนายประสิทธิ์ ธงทัศวรรธนะ ประธานกรรมการมาบเอื้อง 604 ที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติปิล๊อกคี่ ร่วมเสวนา พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งนัดหมายกิจกรรมเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนาโมเดล) โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆให้ได้ร่วมทำกิจกรรม เช่น ดำนาปลูกข้าว ปลูกต้นไม้ ทำคลองไส้ไก่ และร่วมรับฟังสานเสวนาให้ความรู้ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกันระหว่างเขื่อนวชิราลงกรณและชาวบ้านปิล๊อกคี่ ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณได้เรียนรู้ศาสตร์ในการสร้างไปด้วยกัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6406221 5 6406221 6