ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408162 1 6408162 2

      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยนายอมัจจ์ พลอยประภา ช่างระดับ 8 กองเดินเครื่อง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่อง จัดออกหน่วยโครงการชุมชนสัมพันธ์และโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 100 ขวด ให้กับนายปฐม แหนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก และคณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการยกระดับสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และใช้ในภารกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ โรงเรียนบ้านปากลำปิล๊อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6408162 3 6408162 4