ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408163 1 6408163 2

      เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง เขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยนายอมัจจ์ พลอยประภา ช่างระดับ 8 กองเดินเครื่อง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่อง จัดออกหน่วยโครงการชุมชนสัมพันธ์และโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน และน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. จำนวน 100 ขวด ให้กับ นางชม้าย ชูวงษ์วิชช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ และคณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการยกระดับสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน และใช้ในภารกิจการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป ณ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6408163 3