ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408171 1 6408171 2

      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ นายโฆสิต วัฒนรัตน์ แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ พ.จ.อ.อนุรักษ์ สุขมาก พยาบาลปริญญาระดับ 7 แผนกสุขภาพอนามัย เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 7

6408171 3 6408171 4

6408171 5 6408171 6

      โดยเขื่อนวชิราลงกรณได้ร่วมบริจาค น้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด สำหรับแจกจ่ายให้กับประชนชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งไปรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและนำมาพิจารณาแก้ไขต่อไป ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงาน

6408171 7 6408171 8