ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408252 1 6408252 2

      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ”กฟผ. ขนาด 350 ซีซี จำนวน 1,000 ขวด ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่135 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) โดยมี ร.ต.อ.ภากร พึ่งกุล รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่135 เป็นผู้รับมอบ