ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408261 1 6408261 2

      เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวชิราลงกรณ มอบเตียงกระดาษ จำนวน 10 เตียง ที่นอนปิคนิค 10 ผืน หมอน 10 ใบ ผ้าห่ม กฟผ. 10 ผืน และชุดกิ๊ฟเซ็ท กฟผ. จำนวน 10 ชุด ให้กับนางสาวขรินข์ทิพย์ ศรีนิล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ โรงพยาบาลไทรโยค ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

6408261 3 6408261 4

      เพื่อแสดงความห่วงใย หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก ในการช่วยเหลือประชาชน ต่อสู้และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวมถึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด