ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408301 1 6408301 2

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ”กฟผ. ขนาด 350 ซีซี จำนวน 2,000 ขวด ให้กับเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)