ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408311 1 6408311 2

6408311 3 6408311 4

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นประธาน จัดกิจกรรม Let's Share & Learn 2021 : "ปล่อยของ...ลองเล่า" ร่วมปล่อยของ ปล่อยพลัง ปล่อยการเรียนรู้ ในสิ่งที่ไปฝึกฝนวิชามา ในเวทีที่ไม่ปิดกั้นการแชร์ การแลกเปลี่ยน และเพิ่มเติมประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการแชร์ ในรูปแบบใหม่ ในหัวข้อ “ทำงานและใช้ชีวิตยังไงในยุค Covid-19 ให้เข้ากับค่านิยม SPEED”ฉบับ Digital Platform

6408311 5 6408311 6

6408311 7 6408311 8

      ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานของทีม HRD VRK (ทีมพัฒนาบุคลากร เขื่อนวชิราลงกรณ) โดยการเผยแพร่ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้มีการเรียนออนไลน์ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

      1. ปล่อยของในรูปแบบของเสียง หรือเรียกว่า PODCAST พอดคาสต์ เพียงแค่ส่งคลิปเสียงของผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงสรุปหรือถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สั้นๆ ทางทีมงานจะนำคลิปเสียงมาเผยแพร่ไว้ใน กลุ่ม Facebook : VRK Talk_คุยทั่วเขื่อน และหน้าเวปไซต์เขืื่อนวชิราลงกรณ

      2. ปล่อยของในรูปแบบของวิดีโอ เพียงแค่ส่งคลิปวิดีโอของผู้เข้าร่วมโครงการ จะดำเนินการในรูปแบบใดก็ได้ ทางทีมงานจะนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ไว้ใน กลุ่ม Facebook : VRK Talk_คุยทั่วเขื่อน และหน้าเวปไซต์เขืื่อนวชิราลงกรณ

      3. ปล่อยของในรูปแบบบทความ เหมาะสำหรับนักเขียน Content Creator ถ่ายทอดเรื่องราวสู่บทความ โดยทางทีมจะนำบทความมาเผยแพร่ไว้ใน กลุ่ม Facebook : VRK Talk_คุยทั่วเขื่อน และหน้าเวปไซต์เขืื่อนวชิราลงกรณ

      4. ปล่อยของในรูปแบบจัด Event ในรูปแบบ Conference โดยนำ Topics โดนๆ หรือ กูรู ผู้มีประสบการณ์ใน Topics นั้นๆ มาร่วมจับกลุ่มรวมกันเพื่อแชร์ไอเดียต่างๆ พร้อม Live สด ผ่านกลุ่ม Facebook : VRK Talk_คุยทั่วเขื่อน

6408311 9 6408311 10

      โดยมีผู้บริหาร หัวหน้ากอง ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Conference MS Teams และ Live สด ผ่าน Facebook "VRK Talk_คุยทั่วเขื่อน

6408311 11 6408311 12

6408311 13 6408311 14