ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6408312 1 6408312 2

      เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวีระพล สาระพจน์ หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ และนายอมัจจ์ พลอยประภา ช่างระดับ8 กองเดินเครื่องเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 11 โดยเขื่อนวชิราลงกรณได้ร่วมบริจาค น้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด สำหรับแจกจ่ายให้กับประชนชนในพื้นที่

6408312 3 6408312 4

      เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งไปรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนและนำมาพิจารณาแก้ไขต่อไป ณ วัดแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงาน

6408312 5 6408312 6