ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6411011 1 6411011 2

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายไวพจน์ แสงโพธิ์ ช่างระดับ 9 กลุ่มงานนันทนาการ นก-ขว. นำผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานนันทนาการ นก-ขว. เขื่อนวชิราลงกรณ จัดออกหน่วยโครงการชุมชนสัมพันธ์ และโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพชุมชนรอบเขื่อนวชิราลงกรณโรงเรียนบ้านวังผาตาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โดยมีนางสาวพัชรรินทร์ ทะสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาตาดเป็นผู้รับมอบ

6411011 3 6411011 4