ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6411031 1 6411031 2

      เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ มอบน้ำดื่ม"น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 350 CC จำนวน 500 ขวด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ โดยมีางสาวนิพา แย้มพวง เจ้าพนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยแหย่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)