ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6411111 1 6411111 2

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ถวายน้ำดื่ม “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ml. จำนวน 600 ขวด เพื่อใช้ในงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี