ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6411171 1 6411171 2

      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณมอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาดบรรจุ 600 ml. จำนวน 500 ขวด ให้กับสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไพศาล แดงเจริญ ปลัดอำเภอทองผาภูมิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก