ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6411172 1 6411172 2

      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณมอบน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาดบรรจุ 350 ml. จำนวน 500 ขวด ให้กับที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไพศาล แดงเจริญ ปลัดอำเภอทองผาภูมิ เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก