ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6504241 2 6504241 3

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 นายชาญชัย พันธ์ไพโรจน์ วิศวกรระดับ 11 นายศรัณย์ โพธิยานนท์ วิศวกรระดับ 10 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และนายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนเขื่อนวชิราลงกรณ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในงานวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมหลวงปู่สาย สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

6504241 4 6504241 5

6504241 6 6504241 7

      โดยมีนายประเทศ บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

6504241 8 6504241 9

6504241 10 6504241 11