ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6504261 1 6504261 2

      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ เปิดศูนย์ประสานงานเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ ณ บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565