ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6504271 1 6504271 2

      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “พัชรปัญญา” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ณ บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ หมู่ที่ 4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565

6504271 3 6504271 4

      ต่อมาเมื่อเวลา 16.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ โดยมี นายอมร แก่นสารี ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) เฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง เรือนรับรองพิเศษ จากนั้น นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้ารับเสด็จ ณ เรือนรับรองพิเศษ เขื่อนวชิราลงกรณ

6504271 5 6504271 6

      และในวันที่ 28 เมษายน 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินออกหน้าเรือนรับรองพิเศษที่ประทับเขื่อนวชิราลงกร ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี