ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

6504292 1 6504292 2

      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นายอำนวย เข็มเงิน หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ถวายน้ำดื่ม "น้ำใจ" กฟผ. ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด และขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 100 ขวด ให้กับ พระอาจารย์ ณรงค์ สนฺตมโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชะอี้สุวิมลธรรมาราม เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป